October 4, 2017
bo cap can

Xử lý tình huống Bọ Cạp chích

Thường tìm thấy bọ cạp dưới các tảng đá và các đống gỗ. Ngoài ra, bọ cạp còn thích ẩn mình bên trong giày, quần áo, […]
October 4, 2017
bi ret can

Xử lý tình huống khi Rết Cắn

Rết cắn tuy không gây nguy hiểm chết người nhưng gây đau buốt, sưng đỏ. Có thể chữa bằng một trong các biện pháp dân gian […]
October 3, 2017
bi ran can

Xử Lý khi Rắn Độc cắn

1/Dự phòng rắn cắn – Rắn cần chỗ ấm (Tảng đá, đá ngầm, giày ống …) khi trời mát và ở chỗ mát ( dưới tảng […]
October 1, 2017
cap cuu

10 Bí Quyết Cấp Cứu

Chúng ta chỉ là những cấp cứu viên, cho nên chúng ta phải xác định ngay nhiệm vụ của chúng ta là chỉ làm những điều […]
photo Nhà Thám Hiểm
ZPAdventure
Số 39 đường 41, phường 6, Quận 4
Ho Chi Minh, Việt Nam 70000
ĐT: 0919866563